Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

ICT-Academy -yhdistys Ry
Tikkumäentie 4, 20300 Turku
Yhdistysrekisteritunnus: 203.850
Y-Tunnus: 2397314-7
(jäljempänä ”Yhdistys”)

2. Rekisterinpitäjä

ICT-Academy
Tikkumäentie 4, 20300 Turku
info@ict-academy.fi

3. Rekisterin nimi

ICT-Academy -yhdistys Ry:n jäsenrekisteri

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on yhdistyksen ja yhdistyksen jäsenen välinen jäsensuhteen hoito ja ylläpito, sekä yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoja saatetaan käyttää asiakastiedottamiseen sekä nimettöminä yhdistyksen sisäisien tutkimuksien tekoon. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan jäseneltä itseltään liittymisen tai tietojenpäivityslomakkeen yhteydessä.

6. Tietojen ajantasaisuus, oikeellisuus ja täydellisyys sekä tarkastusoikeus

Yhdistys saattaa tarkistaa tietojen oikeellisuuden. Yhdistyksen jäsen on velvollinen ylläpitämään jäsentietojen oikeellisuuttaan ilmoittamalla muutoksista jäsenrekisterin ylläpitäjälle (Katso kohta 2). Mikäli hallitus päättää lisätä jäsenrekisteriin ylläpidettäviä tietoja, tullaan nämä pyytämään jäseneltä seuraavan vuotuisen jäsenmaksun yhteydessä.

Asiakkaalla on myös oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkistusoikeutta voi käyttää ottamalla yhteyttä Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäjään sähköpostitse (Katso kohta 2). Mikäli jäsen on alaikäinen, tarkastusoikeutta voi hänen puolestaan käyttää myös hänen edunvalvojansa. Yhdistys kuitenkin varaa oikeuden olla luovuttamatta rekisteristä tietoja edunvalvojaksi itseään väittävälle tilanteessa, jossa tietoja vaativa ei esitä henkilöllisyydestään ja suhteestaan jäseneen yhdistyksen edellyttämää näyttöä sekä tilanteessa.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilöjäsen

Asiakastiedot (pakolliset):

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Postiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
Oppilaitosjäsen

Asiakastiedot (pakolliset):

 • Oppilaitoksen nimi
 • Postiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Yhteyshenkilö
 • Yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Yritysjäsen

Asiakastiedot (pakolliset):

 • Yrityksen nimi
 • Y-Tunnus
 • Postiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Yhteyshenkilö
 • Yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

8. Tietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Yhdistys ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tutkimustarkoituksiin nimettöminä, ilman puhelinnumeroa sekä sähköpostiosoitetta. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tietoja luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen rekisteristä

Jäsenrekisteristä voidaan tiedot poistaa yhdistyksen voimassaolevien sääntöjen puitteissa (Kohta 4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen). Lopullinen siivoaminen tapahtuu jäsenrekisteristä tietokantasiivouksen yhteydessä, jota yhdistys suorittaa kulloinkin voimassa olevan käytäntönsä mukaan.

10. Rekisterin suojaus (tietoturva)

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja yhdistyksen asioiden hoitamisen yhteydessä. Tällaisia henkilöitä ovat Yhdistyksen Hallitus sekä tekniset ylläpitäjät.